گامی به سوی عدالت

عروس حضرت قران نقاب انگه بر اندازد ............................ که دارلملک ایمان را مجرد یابد از غوغا

از قانون تا قانون؟؟؟؟؟؟؟
نویسنده : رضا فلسفی - ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٢
 

مجازات چک برگشتی در عربستان سعودی

آگهی را وزارت تجارت و صنعت منتشر کرده و ترجمه‌اش بدین صورت است:

چک بی‌محل کشیدم

                      پس دستگیرم کرد

مجازات چک بدون محل بدین شرح است:

  • سه سال زندان
  • ۵۰۰۰۰ ریال سعودی (با ریال ۸۰۰ تومان، معادل ۴۰ میلیون تومان) جریمه نقدی
  • اعلام نام فرد به عنوان «بدحساب»

آیا اگر در ایران نیز چنین مجازاتی برای چک برگشتی وجود داشت، باز هم در سال ۱۳۹۰ شاهد برگشت خوردن ۳۵۰۰۰ میلیارد تومانچک بودیم؟ ‍‍‍{+}