گامی به سوی عدالت

عروس حضرت قران نقاب انگه بر اندازد ............................ که دارلملک ایمان را مجرد یابد از غوغا

قاری بسیجی..
نویسنده : رضا فلسفی - ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
 

پروردگارا در مسیر رشد راهنمایم باش که مهدی شوم که تو راه ننمایی جز در "صراط مسقیم" همانی که راهی به خسر در آن نیست که مصداق آیه شریفه "ان الانسان لفی خسر" شوم و مرا یاری نمای که قاری بسیجی باشم که قاری خوش صوت بودن کفاف رضایت تو را نمیدهد بلکه آنی رستگار است که بصیر باشد و بسیجی چنین است که باید این باشد و چه زیباست قاری بسیجی..