گامی به سوی عدالت

عروس حضرت قران نقاب انگه بر اندازد ............................ که دارلملک ایمان را مجرد یابد از غوغا

سال نو مبارک
نویسنده : رضا فلسفی - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
 

سال نو
مبارک

 

و بروید گل بیداری، دانایی،
آبادی

در ذهن زمان

و بروید گل بینایی، صلح، آزادی،
عشق

بر روی زمین

سال نو
مبارک

((تقدیم به همه ی دوستداران خدا))