درس‌های عاشورا با عینک مکاتب فکری و سیاسی

اصلاح‌طلبان:

امام حسین به ما آموخت که در برابر ظلم و بیداد و استبداد باید قیام
کرد. آن حضرت در زمان خروج از مدینه می‌فرمایند: «انّی خرجت لطلب الاصلاح فی امة
جدّی ...» یعنی من برای طلب اصلاح در امت جدّم قیام کرده‌ام و از این بیان نورانی
درمی‌یابیم که جامعه همواره نیاز به اصلاحات دارد.

اصولگرایان:

ما از شهادت امام حسین در روز عاشورا می‌آموزیم که یک انسان فقط با
تبعیت کامل از ولی زمان سعادتمند می‌شود و کثرت جمعیت ملاک شناخت حق و باطل نیست،
بل‌که وجود امام تعیین کننده‌ی حقیقت است. امام حسین اگر چه در جنگ ظاهری با یزید
شکست خورد، اما اسلام را زنده نگه داشت.

مارکسیست‌ها:

قیام امام حسین حرکت نمادین طغیان توده‌ها علیه کاخ سبز امویان و اعتراض
به انباشت سرمایه در دست بورژای زمان و احقاق حقوق طبقات فرودست جامعه بود و تا
زمانی که سندیکاهای کارگری تأسیس نشود، دسترنج پرولتاریا زیر چرخ‌دنده‌های صاحبان
صنایع خرد و لگدمال خواهد شد.

لیبرالیست‌ها:

امام حسین فقط و فقط برای یک کلمه قیام کرد و آن هم اعتلای واژه‌ی مقدس
«آزادی» بود. جمله‌ی طلایی «هیهات من الذلة» فقط از چونان رادمردی برمی‌آید که جان
و مال و خانواده‌اش را برای برافراشتن پرچم آزادی فدا می‌کند و مرگی جاودانه را بر
ننگ بیعت با یزید ترجیح می‌دهد. مردمان مغرب‌زمین اگر الگویی چون حسین داشتند،
قطعاً انقلاب اکتبر فرانسه خیلی زودتر از اینها به وقوع می‌پیوست.

سکولارها:

نتیجه‌ی دخالت دین در تمام شئون زندگی و ممزوج شدن آن با سیاست، همان
چیزی است که معاویه انجام داد و یزید –این پسر گستاخ و شرور- پرده از ریاکاری‌های
پدر برداشت و چهره‌ی واقعی و پلید سیاست آمیخته با دین و دین عوام‌فریبانه را به
نمایش گذاشت. امام حسین می‌خواهد قیام کند که دامان دین به عنوان مقدس‌ترین
انگاره‌ها و باورهای ذهنی و معنوی به دنیای پرفریب سیاست آلوده نشود و گوهر دین را
از خنّاسان و کنّاسان روزگار باز ستاند و در نهانخانه‌ی قلب‌ها مصون و محفوظ
بدارد.

مجاهدین خلق (منافقین):

پیام قیام عاشورا برای ما این است که آزادی ملت‌ها از چنگال امپریالیسم
جهانی، چاره‌ای جز نبرد مسلحانه با رژیم‌های فاشیستی تا پیروزی نهایی خلق
مسلمان باقی نخواهد گذاشت.

/ 0 نظر / 18 بازدید