انتخاب همه؛ چه مواردی را شامل نمی‌شود؟ یک برداشت سیاسی از Select All

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام کار با نرم‌افزار Microsoft
Word دکمه‌ی ترکیبی Ctrl+A را می‌زنید و تمام متن شما انتخاب می‌شود، اما  وقتی
مثلاً فونت را عوض می‌کنید، این تغییر در همه جا اعمال نمی‌شود. بعد دوباره این کار
را تکرار می‌کنید و باز هم می‌بینید که نمی‌شود که نمی‌شود. میانبر Ctrl+A یا همان
Select All اگر چه به معنی «انتخاب همه» است، اما عملاً همه‌ی آیتم‌های موجود در
فایل را پوشش نمی‌دهد.

به عنوان نمونه گزینه‌ی «انتخاب همه» بر روی شماره صفحه، اعدادی که برای
شماره‌زدن آیتم‌هاست (Numbering)، متن‌هایی که در سرصفحه و پاصفحه (Headers &
Footers) آمده‌اند، متن‌هایی که در یک کادر (Box) جداگانه نوشته شده‌اند و متن‌هایی
که بعضاً از اینترنت کپی-پیست شده‌اند، عمل نمی‌کند.

چون همه‌ی موارد فوق مثل جزایر خودمختاری هستند که از قوانین عمومی
تبعیت نمی‌کنند. این مشکل به ویژه زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که شما مطالب مختلفی
را از فایل‌های پراکنده و ناهمگون در یک فایل Word جمع‌آوری کرده‌اید و قرار است آن
را در یک فرمت واحد شکل‌بندی و ارائه کنید.

مسئولان و مدیران محترم به خاطر داشته باشند که اعمال برخی قوانین و
سیاست‌ها اگر چه در ظاهر مثل دستور Select All، «همه» را در برمی‌گیرد، اما در زمان
اجرا، این جزایر خودمختار مطابق میل شما عمل نمی‌کنند و این ناهمگونی بدجور توی ذوق
می‌زند و خودنمایی می‌کند. پس لازم است قبل از تصویب و اجرای قانون، در مرحله نخست
این جزایر خودمختار را شناسایی کنید و در مرحله‌ی بعد یک فکری برای این جزایر بکنید
که در مجموع چهار انتخاب بیشتر ندارید:

  1. استقلال‌شان را به رسمیت بشناسید (فدرالیسم)
  2. برای وضع قانون، نظر آنها را هم لحاظ کنید (دموکراسی)
  3. همه‌ی جزایر را آسفالت کنید (دیکتاتوری)
  4. شما کار خودتان را بکنید و آنها هم کار خودشان را بکنند (هرج و
    مرج)

راستی داشتم فراموش می‌کردم، برای تغییر فونت آن بخش‌هایی که خودمختار عمل
می‌کنند و از «انتخاب همه» تبعیت نمی‌کنند، باید یکی یکی خدمت‌شان برسید و در صورتی
که قابل عوض شدن بودند، فرمت آنها را تغییر دهید!

/ 0 نظر / 16 بازدید