سال نو مبارک

سال نو
مبارک

 

و بروید گل بیداری، دانایی،
آبادی

در ذهن زمان

و بروید گل بینایی، صلح، آزادی،
عشق

بر روی زمین

سال نو
مبارک

((تقدیم به همه ی دوستداران خدا))

/ 1 نظر / 19 بازدید
همكلاسي

با خوبي ها و بدي هاهر آنچه كه بود برگي ديگر از دفتر روزگار ورق خورد برگ ديگري از درخت زمان بر زمين افتاد سالي ديگر گذشت... روزهايتان بهاري و بهارتان جاودانه باد.[گل]