فردایی که امروز می شود؟؟؟؟

                         فردایی که امروز می شود؟ 
                                                               

                                                               

آمدند تحقییرمان کردند......؟
آمدند انکارمان کردند........؟
آمدند حمله کردند...........؟
آمدند غارت کردند.....................؟
آمدند شکنجه کردند.............؟
آمدند کشتند.................؟
اما در انتها ما پیروز شدیم...........(گاندی)
فردا..................؟
فردا کارهارا از سر میگیریم فردا در این بخش تغییرات کارامد ومفیدی خواهیم داد فردا..فردا..... فردا.........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اینها
گزاره ها و نهادهایی است که هرروز از زبان مسئولان میشنویم دریغ از اینکه
ما در قرن بیست و یکم زندگی میکنیم نوزادان ما در بهترین فضا ها با تکنولو
زی روز در آغوش مادر هایشان می آرامند از مهدکودک به دانشگاه میرسند این یک
عصر از زندگی است که برای انها طی میشود.این است مراحل ورود یک دانشجو به
دانشگاه یک کارمند به اداره یک رئیس به ریاست یک مسئول به مسئولییت
و........ .
اما در پس همه ی اینها من میخواهم وقتی که شما نمی خواهید
مسئولییت کامل کارها را به عهده بگیرید به اهدا فم برسم زمانیکه وقت
رویارویی با من را ندارید به اهدافم برسم زمانیکه بستر مناسب نیست به
اهدافم برسم زمانیکه شما وقتی برای حل مسائل پیش پا افتاده ی من ندارید من
به اهداف پیش پا افتاده ام برسم آیا اینها گناه است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تو
با این تغییرو تحولات هر روزیت برای من چهارراه یی از علامت سوال درست کردی
که چراغ راهنما ییش هم خراب است حتی از یک افسر راهنمایی هم که راهنمای را
ه من باشد دریغ کردی و میبینی که در اینچهارراه هرکس که زورش بیشتر است
راه خودش را باز میکند.
ای مسئول گناه من در پشت این ترافیک سنگین چیست؟

عزیزان من دوران نمایندگی کوتاه ومسئولییت شما سنگین و هر فعل و ترک و گفت و سکوت شما در دیوان الهی ثبت و ماندگار است .سوگند نامه را که باید با نیت خوانده شود همواره در یاد نگهدارید و خود را با آن تطبیق کنید بدین ترتیب حسنه ی ماندگاری از خود بر صحیفه الهی باقی خواهید گذارد))

/ 1 نظر / 16 بازدید
sara

[گل][گل][گل]